Home – Met hart en ziel

Wekelijks verschijnt op deze site een column over beleggen met hart en ziel van Jaap Dik. En daarna nog veel meer teksten van zijn hand. Bekend en minder bekend werk.

Beleggen

Verdwaald in Duckstaat

Als we in een stad aankomen, beginnen wij ons direct te oriënteren. We kopen een kaart, we prenten ons de hoofdlijnen van het stratenplan in, de doorgaande avenues, de rivier, de pleinen, de parken. We kijken om ons heen en nemen de verhoudingen in ons op. Wij zoeken ijkpunten. Bakens als kerken, torens, paleizen, departementen. …

Battle of Britain

Weinig merken die zo’n roemruchte geschiedenis kunnen overleggen als Rolls Royce. Nadat Hitler zich met ‘speels gemak’ een groot deel van Europa had toegeëigend, besloot de Führer dat het hoogtijd werd die arrogante Britse blaaskaken eens een lesje te leren. Luchtmacht – chef Goering ging ervan uit dat de Britse luchtmacht geen partij zou zijn …

Dichten

Scholekster

“Ik doop u scholekster” had God gezegd
Want in zijn ogen had elk diertje recht op eigen naam
De vogel had geknikt zij het maar even
Als je zo’n mooie naam eenmaal hebt
Dan moet je er ook naar leven.