Recent

Op deze pagina vind je gedichten uit 2018 en 2019.

Perdu

In peperduur
verschuilt zich ook
het woord
perdu

Thalys

Haar vorm verraadt haar snelheid
Maar nu kruipt zij als een langgerekte slak
Het station uit

In de coupe der Eerste Klasse
Zitten twee mensen
Op door de computer gekozen
stoelen
Zij zijn vertrokken in de belofte van samen
Samen theater, samen museum
Voor hen is veel veranderd,
Veel is niet meer wat het was
Vandaag zijn zij warempel heel byzonder
Vandaag zijn zij een beetje Eerste Klas.

De nog slapende kamer vult zich
met scherp licht zoals het zachte vloeipapier een druppel inkt opzuigt.
De kamer zuigt de lichtdruppels op. die de nieuwe dag heeft gemorst.

Ysa
Aaneen regen zich de dagen
Haar leven was verzekerd en geborgd
Dat hebben wij haar kunnen geven
Maar op haar manier heeft zij ook voor ons gezorgd.

Groot was hij nooit geweest
En groeien ging van langzaam
Hij hield het bij de smalle marge
Niettemin had hij, onlangs op internet,
De sprong gewaagd
Van medium naar large

Over oorzaak en gevolg bestaat nog veel verwarring
Menigeen haalt die twee begrippen door elkaar
Hetgeen weer leidt tot vooroordeel, verstarring
Vormen zij echt een onweerlegbaar paar?